Lykiltölur

Rekstrarreikningur

  2020
2019
Eigin iðgjöld 15.650 m.kr.
16.204 m.kr.
Hreinar tekjur af fjármögnunarstarfsemi 2.029 m.kr. 
Fjárfestingatekjur 4.126 m.kr.
2.945 m.kr.
Aðrar tekjur 105 m.kr.
29 m.kr.
Heildartekjur 21.910 m.kr.
19.178 m.kr.
    
Eigin tjón 11.532 m.kr.
12.914 m.kr.
Annar kostnaður 6.955 m.kr.
4.392 m.kr.
Heildargjöld 18.487 m.kr.
17.305 m.kr.
Hagnaður fyrir tekjuskatt 3.423 m.kr.
1.873 m.kr.
 Undirverð vegna kaupa á Lykli fjármögnun hf.  2.251 m.kr. 0
Tekjuskattur 363 m.kr.
7 m.kr.
Hagnaður ársins 5.311 m.kr.
1.866 m.kr.

Efnahagsreikningur

   31.12.202031.12.2019
Rekstrarfjármunir og leiguréttindi 830 m.kr.
705 m.kr.
Viðskiptavild og aðrar óefnislegar eignir 837 m.kr. 666 m.kr
Leigusamningar og útlán 38.835 m.kr. 
Verðbréf 28.252 m.kr.
28.015 m.kr.
Aðrar eignir 5.165 m.kr. 604 m.kr. 
Viðskiptakröfur 4.677 m.kr. 4.930 m.kr.
Handbært fé 4.158 m.kr.
6.433 m.kr.
Eignir samtals 82.755 m.kr.
41.354 m.kr.
    
Eigið fé samtals 22.662 m.kr.
17.351 m.kr.
    
Vátryggingaskuld 21.393 m.kr.
20.080 m.kr.
 Lántaka 33.950 m.kr. 
Aðrar skuldir 4.750 m.kr.
3.923 m.kr.
Skuldir samtals 60.093 m.kr.
24.003 m.kr.
 Eigið fé og skuldir samtals 82.755 m.kr. 41.354 m.kr. 
    
  2020 2019 
Tjónshlutfall 74,1 %
77,2%
Kostnaðarhlutfall 20,0 %
18,2 %
Endurtryggingahlutfall 0,0 % 2,6 %
Samsett hlutfall (tjónshlutfall + endurtryggingar + kostnaður) 94,1 %
98,1 %
Rekstrarhlutfall 93,1% 96,3% 
Hlutfallsleg matsbreyting eigin tjónaskuldar 0,9% 8,4% 
Ávöxtun fjárfestingaeigna 14,8% 10,1% 
Arðsemi eigin fjár 26,5% 13,0% 
Eiginfjárhlutfall 27,4%42,0%
Gjaldþolshlutfall 1,64
2,03